Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 1ου Εξειδικευμένου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου – Workshop, που διοργάνωσε η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝΡΟ)

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 1ου Εξειδικευμένου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου/Workshop, που διοργάνωσε η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝΡΟ), στα γραφεία της στην Κομοτηνή, οδός Πλαστήρα & Αντωνιάδη, την Τρίτη, 18 Ιουλίου 2023 (ώρες 11:00-15:00), στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου έργου FINANCIAL INSTRUMENTS, του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.

 

Το Εκπαιδευτικό αυτό Σεμινάριο/Workshop του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS σκοπό είχε καταρχήν την ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις και τους σκοπούς του έργου καθώς και την διάδοση-προώθηση του θεσμού των χρηματοδοτικών εργαλείων και τη διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησης από τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που ισχύουν σήμερα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

 

Στο πλαίσιο αυτό, έγινε μια παρουσίαση από στελέχη της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. (Εξωτερικός Συνεργάτης της ΑΝΡΟ στο έργο FINANCIAL INSTRUMENTS) των πρώτων αποτελεσμάτων του έργου με τίτλο: “Καταγραφή και Αξιολόγηση όλων των Διαθέσιμων Μοντέρνων Χρηματοδοτικών Εργαλείων/Funds στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας”, με έμφαση φυσικά κυρίως στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, ενώ επίσης παρουσιάστηκε συνοπτικά το συνολικό έργο FINANCIAL INSTRUMENTS.    

 

Ακόμη, έγινε μια πρώτη παρουσίαση, ανάλυση και σχολιασμός των αποτελεσμάτων της Έρευνας που διεξάγουν από κοινού η ΑΝΡΟ και το ΔΠΘ, για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα.

Τις εργασίες του Workshop του έργου παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον το σύνολο του προσωπικού, τα στελέχη καθώς και συνεργάτες της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., όπως επίσης και εκπρόσωποι του ΔΗΜΟΚΡΊΤΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΊΟΥ ΘΡΆΚΗΣ – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας.

 

Στόχος του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS είναι η ενημέρωση και διάδοση-προώθηση του θεσμού των χρηματοδοτικών εργαλείων, με σκοπό τη δυνατότητα χρηματοδότησης από τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, προς όφελος των απλών πολιτών, των επιχειρήσεων, των φορέων και των Επιμελητηρίων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας.

 

Μέχρι το τέλος του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS έχουν υλοποιηθεί/υλοποιούνται από τους Εταίρους του έργου σε Ελλάδα και Βουλγαρία, οι ακόλουθες –ενδεικτικά- δράσεις:

  • Δημιουργία & Λειτουργία, στα γραφεία της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ στην Κομοτηνή, του «Μηχανισμού Υποστήριξης Ιδιωτικής Χρηματοδότησης» (Private Finance Support Mechanism). Ο Μηχανισμός αυτός, ο οποίας θα συνεχίσει να λειτουργεί και μετά το τέλος του έργου, διαμορφώνει, επιμορφώνει, δικτυώνει και γενικότερα υποστηρίζει όλους τους ιδιώτες φορείς και επιχειρήσεις στην ανεύρεση χρηματοδοτικών εργαλείων από όλες τις διαθέσιμες πηγές (πχ. ΕΣΠΑ, ΠΑΑ, ιδιωτικά funds, τράπεζες, κλπ.)
  • Διεξαγωγή εξειδικευμένης έρευνας σε Ελλάδα και Βουλγαρία με απώτερο στόχο την διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων και των 2 χωρών στα τρέχοντα και μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία που είναι διαθέσιμα σε κάθε χώρα
  • Διοργάνωση εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων/Workshops
  • Καταγραφή και Αξιολόγηση όλων των διαθέσιμων μοντέρνων Χρηματοδοτικών Εργαλείων/Funds στην επιλέξιμη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας
  • Καταγραφή/Εντοπισμός κατάλληλων μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μπορούν να αιτηθούν χρηματοδότηση από τα μοντέρνα χρηματοδοτικά εργαλεία
  • Υποστήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη σύνταξη των Αιτήσεων Χρηματοδότησης
  • Δράσεις δημοσιότητας και πληροφόρησης-διάχυσης της γνώσης του έργου.