4η ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΈΡΓΟΥ

Η 4η Συντονιστική Συνάντηση Έργου του χρηματοδοτούμενου από την ΕΕ έργου «FINANCIAL INSTRUMENTS» διοργανώθηκε με επιτυχία από τον ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. (ΑΝΡΟ), την Τρίτη, 18 Ιουλίου 2023, στα γραφεία του στην Κομοτηνή, Ελλάδα.

Το έργο FINANCIAL INSTRUMENTS υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος INTERREG IPA CBC «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020» και η 4η Συνάντηση του έργου πραγματοποιήθηκε με την ενεργή συμμετοχή και συμβολή εκπροσώπων των παρακάτω φορέων:
– το ΔΗΜΟΚΡΙΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας [Εταίρος Αρ. 2 του έργου] – ο οργανισμός INDUSTRIAL ASSOCIATION – SANDANSKI, με έδρα το SANDANSKI της Βουλγαρίας [Συνεργάτης Νο 4 του έργου] και φυσικά
– ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΦΟΡΕΑΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ Α.Ε. (Επικεφαλής Εταίρος του έργου).

Κατά την 4η Συντονιστική Συνάντηση Έργου συζητήθηκαν όλα τα τρέχοντα θέματα σχετικά με το έργο ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ, το χρονοδιάγραμμα του έργου μέχρι τη λήξη του (10/12/2023), όλες οι υποχρεώσεις και δεσμεύσεις των Εταίρων του έργου, τα ποσοστά υλοποίησης του έργου, τόσο σε επίπεδο φυσικής και οικονομικής υλοποίησης (πληρωμές, έξοδα, πιστοποιήσεις κ.λπ.) όσο και σε προβλήματα/εμπόδια και τρόπους αντιμετώπισής τους.

Ο κύριος στόχος του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS είναι η Προώθηση Χρηματοδοτικών Μέσων στη διασυνοριακή περιοχή, προκειμένου να παρέχεται η δυνατότητα Χρηματοδότησης από αυτά τα Σύγχρονα Χρηματοδοτικά Μέσα/Εργαλεία, προς όφελος πολιτών, επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και Επιμελητηρίων που βρίσκονται στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας και Βουλγαρίας.