Συνάντηση των Εταίρων του Έργου FINANCIAL INSTRUMENTS στην Κομοτηνή 09/03/2023

Το έργο «FINANCIAL INSTRUMENTS» αποτελεί ένα ολοκληρωμένο σύνολο δραστηριοτήτων που στοχεύουν στην προώθηση σύγχρονων χρηματοπιστωτικών μέσων, όπως Equity Fund κ.λπ., στη διασυνοριακή περιοχή της Ελλάδας και της Βουλγαρίας παρέχοντας τη δυνατότητα χρηματοδότησης από αυτά τα σύγχρονα χρηματοπιστωτικά μέσα/εργαλεία προς όφελος πολιτών, επιχειρήσεων, ιδρυμάτων και Επιμελητηρίων που βρίσκονται στη διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας και Βουλγαρίας.

Την Πέμπτη, 9 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, Συνάντηση των Εταίρων του Έργου FINANCIAL INSTRUMENTS, με τη συμμετοχή των εταίρων από την Ελλάδα και από τη Βουλγαρία. Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο ξενοδοχείο Anatolia, στην Κομοτηνή, στις 12:00 και διήρκησε έως τις 14:00, ενώ ο αριθμός των συμμετεχόντων ήταν 12 στο χώρο συνάντησης και 5 εξ’ αποστάσεως, μέσω ΖΟΟΜ.

Στόχος της συνάντησης ήταν η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών και η επικοινωνία των εταίρων του έργου. Μέσα από τη συνάντηση επιδιώχθηκε η αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων, η πρόταση ιδεών και ο συντονισμός των παραδοτέων του έργου.

Την οργάνωση του έργου ανέλαβαν εκπρόσωποι του Δημοκρίτειου Πανεπιστήμιου Θράκης, ο οποίος αποτελεί τον εταίρο Νο2 του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS, με την υποστήριξη του επικεφαλή εταίρου του έργου, Αναπτυξιακή Ροδόπης Α.Ε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η πρόοδος της υλοποίηση του έργου και ο προγραμματισμός των επερχόμενων δράσεων. Ο κάθε εταίρος παρουσίασε τα παραδοτέα που έχει αναλάβει να υλοποιήσει και τις μελλοντικές του δράσεις.

Η Συνάντηση των Εταίρων του Έργου FINANCIAL INSTRUMENTS είχε ως σκοπό τη διευκόλυνση της συνεργασίας, τη λήψη αποφάσεων κορυφαίας ποιότητας και τη δυναμική επαφή των Ελλήνων και Βούλγαρων εταίρων. Αυτή η Συνάντηση ήταν το κλειδί για την ανάπτυξη των ημερήσιων στόχων του έργου που οδηγούν στην επιτυχή υλοποίησή σου.