Επικεφαλής Εταίρος ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α.

H ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ Α.Ε Ο.Τ.Α. ιδρύθηκε τον Απρίλιο του 1992 με διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε» και με στόχο την ολοκληρωμένη ανάπτυξη του Νομού Ροδόπης και της ευρύτερης περιοχής. Μετά την επιτυχημένη πορεία της το 2007 μετατρέπεται σε ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (Επιχείρηση ΟΤΑ σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 252 του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας»), με διακριτικό τίτλο ΑΝ. ΡΟ. Α.Ε. Η νομική μορφή της εταιρείας είναι Ανώνυμη Αναπτυξιακή Εταιρεία ΟΤΑ (Επιχείρηση ΟΤΑ σύμφωνα με την παρ. 3β του άρθρου 252 του Ν. 3463/2006 «Νέος Δημοτικός και κοινοτικός κώδικας»).

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α

δημιουργεί, στηρίζει, συντονίζει, υλοποιεί και διαχειρίζεται τοπικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των φορέων (Δημόσιων και Ιδιωτικών) του Νομού Ροδόπης αλλά και της ευρύτερης περιοχής της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης μέσα από τα επιχειρησιακά προγράμματα των ΚΠΣ και των άλλων εθνικών και Ευρωπαϊκών προγραμμάτων, αναβαθμίζοντας το ανθρώπινο δυναμικό της Περιοχής, προσφέροντας καινοτόμες ή πιλοτικές λύσεις και πρακτικές δημιουργώντας ή προσαρμόζοντας τεχνογνωσία, μετέχοντας σε δίκτυα με στόχο την μεταφορά εμπειριών, γνώσης και συντελώντας στην άρση της απομόνωσης μέσα από οργανωτικά μοντέλα προσαρμοσμένα στην τοπικές ανάγκες με ένα συνεχόμενα αναβαθμισμένο ανθρώπινο δυναμικό με την χρήση της νέας τεχνολογίας και των πιο σύγχρονων εργαλείων οργάνωσης, αναδεικνύοντας ότι η περιοχή μπορεί, θέλει και αποτελεί χώρο πρώτης ευκαιρίας.

Η ΑΝΡΟ Α.Ε προσφέρει υπηρεσίες:
Συμβούλου σε θέματα ανάπτυξης της τοπικής αυτοδιοίκησης
Διαχείρισης αναπτυξιακών προγραμμάτων
Διαχείρισης χρηματοδοτικών μοντέλων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε νομικά αναπτυξιακά οικονομικά ζητήματα, δομικής νομοθεσίας τεχνικού δικαίου και πολεοδομικών διατάξεων
Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα marketing (προώθηση διαχείριση πωλήσεων, συσκευασία, κλπ)
 Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης
 Υπηρεσίες προβολής των επενδυτικών ευκαιριών του Νομού Ροδόπης

PB2 Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – (ΔΠΘ) – Οικονομικό Τμήμα – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας

Επίσημος σύνδεσμος ιστότοπου: https://rescom.duth.gr/

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης (ΔΠΘ) υπήρξε, από την ίδρυσή του το 1974, το πρώτο ελληνικό περιφερειακό πανεπιστήμιο πολλαπλών πανεπιστημιουπόλεων που εξυπηρετούσε καθαρά εκπαιδευτικούς στόχους και όχι μόνο. Εκτός από την πρωτοβάθμια εκπαιδευτική και ερευνητική του δραστηριότητα, η λειτουργία του μέσω των πολλαπλών πανεπιστημιουπόλεων, αρχικά στις πόλεις της Ξάνθης και της Κομοτηνής και αργότερα στην Αλεξανδρούπολη και την Ορεστιάδα, έχει συμμετάσχει ουσιαστικά στις προσπάθειες για την οικονομική ανάπτυξη της Διοικητικής Περιφέρειας Θράκης. Παράλληλα, το πανεπιστήμιο έχει συμβάλει σημαντικά στην ενίσχυση του εθνικού και πολιτιστικού χαρακτήρα της ευρύτερης περιοχής της Θράκης καθώς και στην αναβάθμιση του βιοτικού και κοινωνικού της στάτους με άμεσες και έμμεσες πρωτοβουλίες.
Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) ιδρύεται και λειτουργεί σε όλα τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (ΑΕΙ) και είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση και αξιοποίηση ερευνητικών επιχορηγήσεων επιστημονικής έρευνας, εκπαίδευσης, κατάρτισης, τεχνολογικής ανάπτυξης και καινοτομίας και για άλλες συναφείς δραστηριότητες. Στόχος του ΕΛΚΕ είναι η διαχείριση και διανομή ερευνητικών επιχορηγήσεων που προέρχονται από διαφορετικές πηγές, καθώς και από πόρους του ίδιου του Ιδρύματος, και προορίζονται για κάλυψη δαπανών κάθε είδους, που είναι απαραίτητο να καλυφθούν για την εκτέλεση επιστημονικών, εκπαιδευτικών, προγράμματα κατάρτισης και ανάπτυξης, καθώς και για έργα συνεχιζόμενης κατάρτισης, για σεμινάρια και συνέδρια.

PB3 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ – KARDZHALI, Kardzhali

Η Λέσχη Νέων Επιχειρηματιών – Kardzhali (CYE) είναι μια μη κυβερνητική οργάνωση. Κατά τη διάρκεια των 20 χρόνων της ιστορίας της, η CYE έχει αποδειχθεί ως ένας από τους κορυφαίους εταίρους των   δήμων στην περιοχή Kardzhali στον καθορισμό της οικονομικής πολιτικής, διατηρώντας παράλληλα την κυβερνητική και πολιτική αμεροληψία της. Η CYE καθοδηγείται αποκλειστικά από τις αρετές της υπευθυνότητας, της ικανότητας και της ακεραιότητας.

Η Λέσχη Νέων Επιχειρηματιών είναι μια περιφερειακή υπεύθυνη επιχειρηματική ένωση που εργάζεται προς:

1. Δημιουργία συνθηκών για ταχεία και βιώσιμη ανάπτυξη.
2. Μια ισορροπημένη οικονομία βασισμένη στη γνώση με υψηλή προστιθέμενη αξία.
3. Ανταγωνιστικές αγορές.
4. Ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και ευέλικτες εργασιακές σχέσεις.
5. Διατήρηση και ανάπτυξη της βουλγαρικής παραγωγής,
6. Διεύρυνση της οικονομικής ελευθερίας και προώθηση της επιχειρηματικότητας.
7. Δημιουργία σύγχρονων μοντέλων για επιχειρηματικά δίκτυα.
8. Προστασία των συμφερόντων των Βούλγαρων εργοδοτών και νέων επιχειρηματιών σε τοπικό και διεθνές επίπεδο.

PB4 ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ SANDANSKI

Η Βιομηχανική Ένωση – Sandanski είναι ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2013 ως οικονομική ένωση εταιρειών, που δημιουργήθηκε με στόχο την ένωση και την προστασία των επιχειρήσεων στην περιοχή. Το Επιμελητήριο είναι συλλογικό μέλος της Βιομηχανικής Ένωσης Βουλγαρίας  (BIA). Ενώνει πάνω από 20 κατασκευαστικές και εμπορικές εταιρείες από το Sandanski, το Petrich, το Strumyani και άλλους δήμους στην περιοχή της Νοτιοδυτικής Βουλγαρίας.

Η Βιομηχανική Ένωση – Σαντάνσκι εκτελεί τις λειτουργίες ενός τοπικού φορέα της BIA και προστατεύει τα συμφέροντα των εργοδοτών σε δημοτικό επίπεδο ως μέρος των δημοτικών συμβουλίων για τριμερή συνεργασία στον τομέα της περιφερειακής ανάπτυξης, της απασχόλησης, της υγείας και ασφάλειας στην εργασία κ.λπ. Ο οργανισμός συμμετέχει στις εργασίες των διαφόρων δημοτικών επιτροπών, που δημιουργούνται από την τοπική αυτοδιοίκηση, που σχετίζονται με την ανάπτυξη προγραμμάτων, εννοιών και σχεδίων για την ανάπτυξη της περιφερειακής οικονομίας και επιχειρήσεων.
Οι δραστηριότητες του Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Σαντάνσκι σχετίζονται με:

Παρουσίαση των δραστηριοτήτων βουλγαρικών και ξένων εταιρειών.
Παροχή πληροφοριών για τις εξαγωγές και το εξωτερικό εμπόριο.
Παροχή υπηρεσιών που σχετίζονται με τα διάφορα τελωνειακά καθεστώτα και κανονισμούς.
Οργάνωση συμμετοχών σε επιχειρηματικές αντιπροσωπείες στην ημεδαπή και το εξωτερικό.
Βοηθώντας τις τοπικές επιχειρήσεις στην ανάπτυξη επιχειρηματικών σχεδίων.
Υποστήριξη και προστασία των συμφερόντων των εργοδοτών σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Συμμετοχή στη διαδικασία των τοπικών και περιφερειακών διαβουλεύσεων.
Παροχή βοήθειας για πιστοποίηση σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 9001 και ISO 14 001.
Άλλες υπηρεσίες κατόπιν αιτήματος των μελών του.