ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΕΛΛΑΔΑ

ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ – ΕΛΛΑΔΑ

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Κομοτηνή, ΕΛΛΑΔΑ,
Πέμπτη, 07/09/2023

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, (PB2) του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS, σας προσκαλεί να συμμετέχετε, με φυσική παρουσία, στην ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΣΤΗΝ ΚΟΜΟΤΗΝΗ-ΕΛΛΑΔΑ του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS, που χρηματοδοτείται από το Interreg VA «Greece – Bulgaria202014- ” Πρόγραμμα συνεργασίας CCI: 2014TC16RFCB022.

Ημερομηνία: Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 2023, 17.00 – 21.30 ώρα Ελλάδος

Τόπος διεξαγωγής: Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Οικονομικό Τμήμα, Πανεπιστημιούπολη 691 00

Τηλ: +30 2531 039824

E-mail: [email protected]

Ιστοσελίδα: https://rescom.duth.gr/

Γλώσσα: Οι παρουσιάσεις, οι ομιλίες και οι συζητήσεις θα πραγματοποιηθούν στα Αγγλικά (η επίσημη γλώσσα του Προγράμματος)