СРЕЩА ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ПРОЕКТА В КОМОТИНИ, ГЪРЦИЯ, 09 МАРТ 2023 ГОДИНА

Проектът „ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ“ представлява интегриран набор от дейности, които имат за цел да популяризират модерни финансови инструменти, като фонд за дялово участие и др., в трансграничната зона на Гърция и България, за да осигурят възможност за получаване на финансиране от тези модерни финансови инструменти в полза на граждани, предприятия, институции и камари, намиращи се в трансграничната зона на Гърция и България.

В четвъртък, 9 март 2023 г., в Комотини, Гърция се проведе Координационна среща на проекта с участието на партньорите по проекта както от Гърция, така и от България. Срещата се проведе в хотел Anatolia, в Комотини, Гърция. Началният час беше от 12:00 до 14:00, а броят на участниците беше 12 партньорr на мястото на срещата и 5 от среща в Zoom.

Срещата имаше за цел да намери ефективен начин за разпространение на информация и комуникация с партньорите по проекта. Чрез срещата се търсеше да се решат проблемите, да се предложат идеи и да се решат всички проблеми по проекта. Организацията на проекта е поета от партньора Тракийски университет Демокрит с подкрепата на Rodopi Development. По време на срещата бяха обсъдени актуализации от изпълнението на проекта и планирането на новите дейности.

Партньорите за всяка държава представиха своите резултати, съществуващото си развитие и бъдещите си действия.

Координационната среща на проекта имаше за цел улесняването, сътрудничеството и вземането на решения с най-високо качество и динамичния контакт на гръцките и българските партньори. Тази среща за координация на проекта беше ключът към разработването на дневен ред, където те покриваха всички необходими теми, без да се отклоняват от курса.