Το Δημοκίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης διοργάνωσε Εκδήλωση Διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου «FINANCIAL INSTRUMENTS»

Την Πέμπτη, 07 Σεπτεμβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στην Κομοτηνή, Εκδήλωση Διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου «FINANCIAL INSTRUMENTS». Η εκδήλωση διοργανώθηκε από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης και έλαβε τόπο σε αίθουσα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΔΠΘ.

Το έργο FINANCIAL INSTRUMENTS υλοποιείται στο πλαίσιο του Προγράμματος Interreg V-A «Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020», που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους. Η Εκδήλωση πραγματοποιήθηκε με την ενεργή συμμετοχή των μελών του έργου και επιχειρηματιών της περιοχής. Χαιρετισμούς απεύθυνε ο Γενικός Διευθυντής της Αναπτυξιακής Ροδόπης Α.Ε κ. Κεφαλίδης Ευστάθιος.

Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ενημέρωση σχετικά τα αποτελέσματα του έργου, που αφορούν στον εντοπισμό και την Προώθηση των σύγχρονων χρηματοδοτικών εργαλείων στη διασυνοριακή περιοχή. Η παρουσίαση αυτών πραγματοποιήθηκε από τους καθηγητές του ΔΠΘ, κ. Γερονικολάου Γεώργιο, Ντόκα Ιωάννη και Σπυρομήτρο Ελευθέριο.

Κατά την διάρκεια της συνάντησης, μέλη και επιχειρηματίες της ερευνητικής περιοχής, έθεσαν τους προβληματισμούς και τις προτάσεις τους σχετικά με την χρήση και διάδοση των χρηματοδοτικών μέσων που χρησιμοποιούν οι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) της ερευνητικής περιοχής.