ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝΡΟ), στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο FINANCIAL INSTRUMENTS, σας προσκαλεί την Τετάρτη, 8 Νοεμβρίου 2023 και ώρες 12:15-15:00*, στην ΛΕΣΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΑΙΩΝ, Ελ. Βενιζέλου 52, ΤΚ 69100, για την παρακολούθηση του ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ του έργου.

Βασικός σκοπός του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης στα τρέχοντα και μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο FINANCIAL INSTRUMENTS: https://financial-instruments.eu

 

Για την ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ,

 

Νικόλαος Τσαλικίδης,

Πρόεδρος Δ.Σ.

προσκληση&ατζέντα