ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ» στην πόλη Kardzhali

Σήμερα, 30 Μαρτίου 2023, πραγματοποιήθηκε στην πόλη Kardzhali ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ», στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του έργου #B6.3a.21/13.04.2021 «Προώθηση σύγχρονων χρηματοοικονομικών μέσων στη διασυνοριακή περιοχή» (Financial Instruments ) χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και συγχρηματοδοτείται σε εθνικό επίπεδο από τις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020»

Την εκδήλωση διοργάνωσε η Λέσχη Νέων Επιχειρηματιών και στο σεμινάριο συμμετείχαν περισσότεροι από 30 εκπρόσωποι εταιρειών, υποκαταστημάτων, τραπεζών και άλλων.

Τα κύρια θέματα που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν ήταν τα ακόλουθα:
■ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΕΡΓΟΥ Β6.3Α.21/13.04.2021 «ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ» (ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ).
■ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΝΕΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2021-2027, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΚΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ
■ ΤΡΕΧΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΟ 2023.
■ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BG-RRP-3.006 – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΩΝ ΠΟΡΩΝ ΓΙΑ ΙΔΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ ΜΕ ΤΟΠΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
■ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ BG-RRP-4.021 – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΣΦΑΙΡΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
■ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 

Νέα παρόμοια φόρουμ θα πραγματοποιηθούν τους επόμενους μήνες, στο πλαίσιο του Έργου №B6.3a.21/13.04.2021 «Προώθηση σύγχρονων χρηματοπιστωτικών μέσων στη διασυνοριακή περιοχή» (Financial Instruments).