Πρόσκληση για συμμετοχή σε Έρευνα της Αναπτυξιακής Ροδόπης και του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, για τα νέα χρηματοδοτικά εργαλεία και προγράμματα, στο πλαίσιο του έργου “FINANCIAL INSTRUMENTS”

Εάν είσαι επιχειρηματίας ή/και εργαζόμενος σε επιχείρηση που εδρεύει στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, παρακαλούμε θερμά πάρε μέρος στην έρευνα που διεξάγουν από κοινού η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ (ΑΝΡΟ) και το ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ (ΔΠΘ), στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου ‘Προώθηση του Θεσμού των Χρηματοδοτικών Εργαλείων στη Διασυνοριακή Περιοχή (FINANCIAL INSTRUMENTS)’.

Συμπλήρωσε την έρευνα εδώ:  https://docs.google.com/forms/d/1PyjfJu7lBlhalq67YEzpJNGFjoKWqGETVvigblmqzqI/edit?pli=1

Η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου διαρκεί 5 λεπτά περίπου και ένας από τους στόχους της έρευνας είναι η διευκόλυνση της πρόσβασης των επιχειρήσεων της Περιφέρειας ΑΜΘ στα τρέχοντα και μελλοντικά χρηματοδοτικά προγράμματα και εργαλεία.

Σκοπός του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα-Βουλγαρία 2014-2020, είναι –μεταξύ άλλων- η ενημέρωση και διάδοση-προώθηση του θεσμού των χρηματοδοτικών εργαλείων, με σκοπό τη δυνατότητα χρηματοδότησης από τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, προς όφελος των απλών πολιτών, επιχειρήσεων, φορέων και Επιμελητηρίων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας.

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο FINANCIAL INSTRUMENTS:
https://financial-instruments.eu

 

Σας ευχαριστούμε -εκ των προτέρων- για τη συμμετοχή και ευχόμαστε να συνεργαστούμε και στα επόμενα στάδια του έργου.