Προώθηση του Θεσμού των Χρηματοδοτικών Εργαλείων στη Διασυνοριακή Περιοχή

Το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας, Εταίρος Νο2 (PB2) του έργου «FINANCIAL INSTRUMENTS», σας προσκαλεί να συμμετάσχετε στη Συνάντηση Συντονισμού του έργου «FINANCIAL INSTRUMENTS», που χρηματοδοτείται από το Interreg VA «Greece – Βουλγαρία 2014 – 2020» Πρόγραμμα Συνεργασίας.

FINANCIAL INSTRUMENTS-AGENDA