ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1: Διοίκηση Έργου & Συντονισμός
·        Συναντήσεις Εταίρων έργου
·        Διοίκηση-Διαχείριση Έργου και Αναφορές Προόδου
·        Πιστοποίηση δαπανών

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2: Επικοινωνία & Διάχυση
·        Επικοινωνιακό Πλάνο Έργου
·        Επικοινωνιακό Υλικό
·        Σχεδιασμός, Ανάπτυξη & Λειτουργία της Επίσημης Ιστοσελίδας Πλατφόρμας του έργου
·        Σεμινάρια & Workshops
·        Εκδηλώσεις Δημοσιότητας & Δημόσια Συνέδρια

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: Καταγραφή Υπάρχουσας Κατάστασης στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας/Ενέργειες Δικτύωσης
·        Καταγραφή και Αξιολόγηση όλων των Διαθέσιμων Μοντέρνων Χρηματοδοτικών Εργαλείων/Funds στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας
·        Καταγραφή και Εντοπισμός όλων των Κατάλληλων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που εδρεύουν στη Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας και που μπορούν να Αιτηθούν Χρηματοδότηση από τα Μοντέρνα Χρηματοδοτικά Εργαλεία
·        Ενέργειες Δικτύωσης, Δράσεις Business-to-Business (B2B), Προώθηση Συνεργειών Ανάμεσα σε Επιχειρήσεις στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας, καθ’ όλη τη διάρκεια του έργου
·        Διοργάνωση Εξειδικευμένων Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων/Workshops

ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4: Δημιουργία ενός ευέλικτου Μηχανισμού με την επωνυμία «Μηχανισμός Υποστήριξης Ιδιωτικής Χρηματοδότησης»
·        Δημιουργία ενός ευέλικτου Μηχανισμού με την επωνυμία «Μηχανισμός Υποστήριξης Ιδιωτικής Χρηματοδότησης» (Private Finance Support Mechanism)