Όλες οι δραστηριότητες και τα αποτελέσματα του έργου θα απευθύνονται στους ακόλουθους δικαιούχους:
– στο ευρύ κοινό
 
– σε ιδιώτες
 
– σε επιχειρηματίες
 
– σε πιθανούς επενδυτές
 
– σε εκπροσώπους και προσωπικό δημοσίων φορέων
 
– σε εκπροσώπους και προσωπικό ΜΚΟ
 
– σε εκπροσώπους και προσωπικό των επιμελητηρίων κ.λπ.
 
Δεδομένου ότι πρόκειται για ένα εξαιρετικά καινοτόμο έργο και σχετίζεται στενά με τα σύγχρονα χρηματοοικονομικά μέσα/εργαλεία, η νεανική και γυναικεία επιχειρηματικότητα είναι πολύ πιθανό να υποστηριχθεί πρώτα και άμεσα από το έργο «FINANCIAL INSTRUMENTS», καθώς είναι πιο εύκολο να λάβουν τις εξειδικευμένες πληροφορίες και την τεχνογνωσία του έργου.