Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. διοργανώνει Εκπαιδευτικό Σεμινάριο/Workshop

Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., στο πλαίσιο υλοποίησης του ευρωπαϊκού συγχρηματοδοτούμενου έργου με τίτλο FINANCIAL INSTRUMENTS, σας καλεί την Τρίτη, 18 Ιουλίου 2023 και ώρα 11:00-15:00, στα γραφεία της στην Κομοτηνή, οδός Πλαστήρα & Αντωνιάδη, για την ενεργό συμμετοχή σας σε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο/Workshop, με σκοπό την ενημέρωση και διάδοση-προώθηση του θεσμού των χρηματοδοτικών εργαλείων και τη διερεύνηση της δυνατότητας χρηματοδότησης από τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που ισχύουν σήμερα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης.

FI_ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΝΡΟ_Πρόσκληση και Ατζέντα_18072023