ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ ΑΕ –  ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ  ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. [Επικεφαλής Εταίρος]
Διεύθυνση: Ν. Πλαστήρα & Αντωνιάδη, 69132, Κομοτηνή, Ελλάδα
Τηλ.: +30 2531034071, Φαξ : +30 2531034073
E-mail: [email protected], Website: www.anro.gr
Νόμιμος εκπρόσωπος: Λουρίκας Δημήτριος, Διευθύνων Σύμβουλος ΑΝ.ΡΟ ΑΕ
Υπεύθυνος Επικοινωνίας για το έργο FINANCIAL INSTRUMENTS: Κεφαλίδης Ευστάθιος, Γενικός Διευθυντής ΑΝ.ΡΟ. Α.Ε.

ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗΣ – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας [Εταίρος No2]
Διεύθυνση: Πανεπιστημιούπολη, 69 100 Κομοτηνή, Ελλάδα
Τηλ.: +30 2531039042, Fax: +30 25310 29398
E-mail: [email protected], Website: https://rescom.duth.gr
«Νόμιμος εκπρόσωπος: : Καθηγητής Μπρούφας Γεώργιος, Αντιπρύτανης Δ.Π.Θ. Υπεύθυνος επικοινωνίας για τα ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ “
Υπεύθυνος Επικοινωνίας για το έργο FINANCIAL INSTRUMENTS: Καθηγητής Ευάγγελος Δρυμπέτας

 “Club of Young Entrepreneurs – Kardzhali” Association [Εταίρος No3]
Διεύθυνση: Kardzhali, 9 Tsar Kaloyan Str., Savarona Trade Center,  6600, Βουλγαρία
Τηλ.: (+359) 361 64401, Fax: (+359) 361 64402
E-mail: [email protected], Website: https://sme-bg.com
Νόμιμος εκπρόσωπος: Mariana Dimova, Chair person
Υπεύθυνος Επικοινωνίας για το έργο FINANCIAL INSTRUMENTS: Mariana Dimova

Industrial Association – Sandanski [Εταίρος No4]
Διεύθυνση: Sandanski, Industrial Zone “Sokolovets”, 2800, Βουλγαρία
Τηλ.: (+359) 888 678 181
E-mail: [email protected]
Νόμιμος εκπρόσωπος: Mr Valentin Mitov
Υπεύθυνος Επικοινωνίας για το έργο FINANCIAL INSTRUMENTS: Mr. Plamen Todorov