Εκδήλωση διοργάνωσε το “CLUB OF YOUNG ENTREPRENEURS – KARDZHALI” ASSOCIATION, Kardzhali

Στις 23 Οκτωβρίου 2023, πραγματοποιήθηκε στρογγυλή τράπεζα «ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ, ΔΗΜΟΦΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ» στην πόλη Kardzhali.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη ΛΕΣΧΗ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ – KARDJALI, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων στο πλαίσιο του έργου №B6.3a.21/13.04.2021 «Προώθηση σύγχρονων χρηματοπιστωτικών μέσων στη διασυνοριακή περιοχή» (Χρηματοοικονομικά Μέσα) που χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και εθνικά συγχρηματοδοτούμενο από τις χώρες που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας INTERREG V-A «Ελλάδα – Βουλγαρία 2014 – 2020».

Συμμετείχαν εκπρόσωποι κρατικών φορέων, εργοδοτικών οργανώσεων, κλαδικών οργανώσεων, μη κερδοσκοπικών οργανώσεων, μικρομεσαίων επιχειρήσεων από τους επτά δήμους της περιοχής Κάρτζαλι.

Κύρια θέματα που συζητήθηκαν στην εκδήλωση:

■ Τύποι χρηματοπιστωτικών μέσων στη διασυνοριακή περιοχή

■ Τρόποι αποτελεσματικής κινητοποίησης κεφαλαίων από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά και επενδυτικά ταμεία για την υποστήριξη της τοπικής οικονομικής ανάπτυξης (προκλήσεις και λύσεις)

■ Νέα χρηματοδοτικά μέσα για τη στήριξη των επιχειρήσεων – ό,τι χρειάζεται για την κάλυψη των αναγκών των τοπικών επιχειρήσεων

■ Συζητήσεις σε πάνελ μεταξύ των συμμετεχόντων

■ Παρουσίαση καλών πρακτικών