Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η 5η Συνάντηση των Εταίρων του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 5ης Συνάντησης (5th project Meeting) του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου έργου FINANCIAL INSTRUMENTS στο πλαίσιο του Προγράμματος “Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”, που διοργάνωσε η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., στη ΛΕΣΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΑΙΩΝ, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 52, την Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2023 (ώρες 14:00 – 16:15)

Στη Συνάντηση αυτή του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS, στο οποίο Επικεφαλής Φορέας είναι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., συμμετείχαν εκπρόσωποι των εταίρων του έργου.

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης συζητήθηκαν –μεταξύ άλλων- όλες οι ολοκληρωμένες  δράσεις του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS, η εκπλήρωση του χρονοδιαγράμματος του έργου μέχρι τη λήξη του (12/11/2023), η συνέπεια στο σύνολο των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων όλων των Εταίρων του έργου, τα ποσοστά υλοποίησης του έργου τόσο σε φυσικό όσο και οικονομικό αντικείμενο (πληρωμές, δαπάνες, πιστοποιήσεις, κλπ.) καθώς και προβλήματα/εμπόδια και τρόποι αντιμετώπισής τους.   

Στόχος του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS είναι η ενημέρωση και διάδοση-προώθηση του θεσμού των χρηματοδοτικών εργαλείων, με σκοπό τη δυνατότητα χρηματοδότησης από τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, προς όφελος των απλών πολιτών, των επιχειρήσεων, των φορέων και των Επιμελητηρίων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας.