Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε το ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS!

 Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ, που διοργάνωσε η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝΡΟ), στη ΛΕΣΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΑΙΩΝ, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 52, την Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2023 (ώρες 12:15 – 15:00), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου έργου FINANCIAL INSTRUMENTS, του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.

Το ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS στόχο είχε την ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις και σκοπούς του έργου καθώς και την παρουσίαση σχετικά με τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που ισχύουν σήμερα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, όπως επίσης και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην ΑΜΘ.

Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν παρουσιάσεις και ανάλυση από στελέχη της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝΡΟ), της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. (Εξωτερικός Συνεργάτης της ΑΝΡΟ στο έργο FINANCIAL INSTRUMENTS), του ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ καθώς και εκπροσώπων των ωφελούμενων του έργου:

  • Όλων των δράσεων του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS
  • με τίτλο: “Αξιολόγηση όλων των Διαθέσιμων Μοντέρνων

       Χρηματοδοτικών Εργαλείων στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας”

  • με τίτλο: “Καταγραφή και Εντοπισμός όλων των Κατάλληλων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που εδρεύουν στη Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας και που μπορούν να Αιτηθούν Χρηματοδότηση από τα Μοντέρνα Χρηματοδοτικά Εργαλεία”
  • των Αποτελεσμάτων της Διαδικτυακής Έρευνας, που διεξάγεται στην περιοχή της ΑΜΘ στο πλαίσιο του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS.

Τις εργασίες του ΤΕΛΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ του έργου παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον επιχειρηματίες και πολίτες της περιοχής, στελέχη και συνεργάτες της ΑΝΡΟ καθώς και εκπρόσωποι των ωφελούμενων  του έργου από όλη τη Διασυνοριακή περιοχή συνεργασίας.

Στόχος γενικότερα του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS, στο οποίο Επικεφαλής Εταίρος είναι η ΑΝΡΟ, αποτελεί η ενημέρωση και διάδοση-προώθηση του θεσμού των χρηματοδοτικών εργαλείων, με σκοπό τη δυνατότητα χρηματοδότησης από τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, προς όφελος των απλών πολιτών, των επιχειρήσεων, των φορέων και των Επιμελητηρίων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας.