Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 4ου (τελικού) Εξειδικευμένου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου (4th Workshop), που διοργάνωσε η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 4ου (τελικού) Εξειδικευμένου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου (4th Workshop), που διοργάνωσε η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α. (ΑΝΡΟ), στη ΛΕΣΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΑΙΩΝ, στην οδό Ελ. Βενιζέλου 52, την Τετάρτη, 08 Νοεμβρίου 2023 (ώρες 10:45 – 14:00), στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου έργου FINANCIAL INSTRUMENTS, του Προγράμματος Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020.

Το Εκπαιδευτικό αυτό Σεμινάρια/Workshops του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS στόχο είχαν την ενημέρωση σχετικά με τις δράσεις και σκοπούς του έργου καθώς και την εκπαίδευση & εξοικείωση των συμμετεχόντων σχετικά με τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία που ισχύουν σήμερα στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, όπως επίσης και τη διερεύνηση των δυνατοτήτων χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που εδρεύουν στην ΑΜΘ.

Στο πλαίσιο αυτό, έγιναν παρουσιάσεις και ανάλυση από στελέχη της ΕΥΡΩΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. (Εξωτερικός Συνεργάτης της ΑΝΡΟ στο έργο FINANCIAL INSTRUMENTS) και του ΔΗΜΟΚΡΗΤΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΡΑΚΗΣ:

  • των δράσεων του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS
  • του Παραδοτέου Π.3.1 με τίτλο: “Αξιολόγηση όλων των Διαθέσιμων Μοντέρνων

       Χρηματοδοτικών Εργαλείων στη Διασυνοριακή Περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας”

  • των Βασικών Σημείων του Παραδοτέου Π.3.2 με τίτλο: “Καταγραφή και Εντοπισμός όλων των Κατάλληλων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων που εδρεύουν στη Διασυνοριακή περιοχή Ελλάδας-Βουλγαρίας και που μπορούν να Αιτηθούν Χρηματοδότηση από τα Μοντέρνα Χρηματοδοτικά Εργαλεία”
  • των Αποτελεσμάτων της Διαδικτυακής Έρευνας, που διεξάγεται στην περιοχή της ΑΜΘ στο πλαίσιο του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS.

Τις εργασίες του  Workshop του έργου παρακολούθησαν με μεγάλο ενδιαφέρον επιχειρηματίες και πολίτες της περιοχής καθώς και στελέχη και συνεργάτες της ΑΝΡΟ.

Στόχος γενικότερα του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS, στο οποίο Επικεφαλής Εταίρος είναι η ΑΝΡΟ, αποτελεί η ενημέρωση και διάδοση-προώθηση του θεσμού των χρηματοδοτικών εργαλείων, με σκοπό τη δυνατότητα χρηματοδότησης από τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, προς όφελος των απλών πολιτών, των επιχειρήσεων, των φορέων και των Επιμελητηρίων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας.