РАБОТНА СРЕЩА ПО ПРОЕКТА

Четвъртата координационна среща на проекта „ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ“, финансиран от ЕС, беше успешно организирана от АГЕНЦИЯТА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РОДОПИ S.A. (ANRO), във вторник, 18 юли 2023 г., в нейните офиси в Комотини, Гърция.

Проектът FINANCIAL INSTRUMENTS се изпълнява в рамките на Програмата INTERREG IPA CBC „Гърция-България 2014-2020“ и 4-тата среща по проекта се проведе с активното участие и принос на представители на следните организации:
– ТРАКИЙСКИЯТ УНИВЕРСИТЕТ ДЕМОКРИТУС – Департамент по икономически науки – Специална сметка за средства за научни изследвания [Партньор № 2 на проекта] – организацията ИНДУСТРИАЛНА АСОЦИАЦИЯ – САНДАНСКИ, базирана в САНДАНСКИ, България [Партньор № 4 на проекта] и разбира се
– АГЕНЦИЯТА ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ НА РОДОПИ АД (водещ партньор на проекта).

По време на 4-та Координационна среща на проекта бяха обсъдени всички текущи въпроси по проект ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, графикът на проекта до края му (10.12.2023 г.), всички задължения и ангажименти на партньорите по проекта, степента на изпълнение на проекта, както по отношение на физическо и финансово изпълнение (плащания, разходи, сертифициране и т.н.), така и проблеми/пречки и начини за справяне с тях.

Основната цел на проекта FINANCIAL INSTRUMENTS е насърчаването на финансови инструменти в трансграничния регион, за да се осигури възможност за получаване на финансиране от тези модерни финансови инструменти/инструменти в полза на гражданите, бизнеса, институциите и камарите, разположени в трансграничната зона на Гърция и България.