Всички дейности и резултати по проекта ще бъдат насочени към следните бенефициенти:

– за широката общественост
– за физически лица
– за предприемачите
– за потенциални инвеститори
– за представители и служители на публични органи
– за представители и служители на НПО
– за представители и служители на камари и др.

Тъй като това е изключително иновативен проект и е тясно свързан със съвременните финансови инструменти, младежкото и женското предприемачество е най-вероятно да бъде първо и пряко подкрепено от проект FINANCIAL INSTRUMENTS, тъй като те по-леснo mogaт da получат специализирани информация и ноу-хау от проекта.