СЪБИТИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ В КОМОТИНИ – ГЪРЦИЯ

СЪБИТИЕ ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ В КОМОТИНИ – ГЪРЦИЯ

Тракийски университет Демокрит, Комотини, ГЪРЦИЯ,
Четвъртък, 09.07.2023 г

Тракийският университет Демокрит, (PB2) по проект ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, ви кани да участвате, с физическо присъствие, в СЪБИТИЕТО ЗА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ В КОМОТИНИ-ГЪРЦИЯ на проект ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, финансиран от Interreg VA „Гърция – България 2014-2020 “ Програма за сътрудничество CCI: 2014TC16RFCB022.

Дата: четвъртък, 07 септември 2023 г., 17.00 – 21.30 ч. гръцко време

Място: Тракийски университет „Демокрит“, Департамент по икономика, Кампус 691 00

Тел.: +30 2531 039824

Електронна поща: [email protected]

Уебсайт: https://rescom.duth.gr/

Език: Презентациите, речите и дискусиите ще се провеждат на английски (официален език на програмата)