РП1: „Управление и координация на проекта“
Координационни срещи по проекта
Управление на проекти / Доклади за напредъка
Верифициране на разходите / Разходи за одит

РП2: „Комуникация и разпространение на информация“
Комуникационен план
Рекламни материали
Дизайн, разработка и актуализации на уебсайт/платформа на проекта
Семинари и работни срещи
Събития за разпространение и публични конференции

РП3: «Идентифициране на текущото състояние в трансграничния регион/дейности по работа в мрежа»
Идентифициране, изследване и оценка на всички съвременни финансови инструменти / фондове, налични в момента в трансграничния регион
Идентифициране, анализ и оценка на всички подходящи съществуващи МСП, разположени в трансграничния регион, които могат да кандидатстват за финансиране от модерни финансови инструменти
Дейности по работа в мрежа и подпомагане на синергиите между фирмите в трансграничния регион
Специализирани образователни семинари и работни срещи

WP4: «Създаване на гъвкав „Механизъм за подкрепа на частното финансиране“»
Създаване на гъвкав „Механизъм за подкрепа на частното финансиране“