РАБОТНА СРЕЩА НА ЕКИПА ПО ПРОЕКТА

На 26-ти и 27-ти май 2023 година в Сандански се проведе работна среща на екипа на проект „Насърчаване на модерните финансови инструменти в трансграничния регион“ (Financial Instrument), № В6.3а.21/13.04.2021, финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция – България“ 2014 – 2020 г.

Срещата се проведе в конферентната зала на Хотел „Спартак“ в град Сандански, а за участниците, които не успяха да се присъденият към срещата на живо, бе организирана и възможност за участие онлайн чрез Zoom.

Основната цел на срещата бе да се обсъдят текущия напредък в дейностите от работната програма на проекта, както и предстоящите дейности и подготовка на резултати.