ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В СЕМИНАР „ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“

СЕМИНАР „ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“

 

МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ:  

ГРАД КЪРДЖАЛИ, ТЪРГОВСКИ ЦЕНТЪР „САВАРОНА“, УЛ. „ЦАР КАЛОЯН” 9

/ДО БАНКА ДСК/

 

ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ:

30 март 2023 година

 

КЛУБ НА МЛАДИЯ ПРЕДПРИЕМАЧ – КЪРДЖАЛИ най-учтиво Ви кани да вземете участие в Семинар «ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН»

 

ОСНОВНИ ТЕМИ НА СЕМИНАРА:

■ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ B6.3A.21/13.04.2021 „НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ (FINANCIAL INSTRUMENTS).

■ ОБЩА РАМКА НА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027 Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

■ ТЕКУЩИ И ОЧАКВАНИ ПРОГРАМИ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА ПРЕЗ 2023 Г.

■ ПРОГРАМА BG-RRP-3.006 – ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

■ ПРОГРАМА BG-RRP-4.021 – ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ

■ ПРЕДСТАВЯНЕ НА БАНКОВИ ПРОДУКТИ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

 

ПОКАНА:

Покана

 

ПРОГРАМА:

Програма