Регионална агенция за развитие на Родопи [Водещ партньор-БП1]
Адрес: N. Plastira & K. Antoniadi, 69 132 Комотини, ГЪРЦИЯ
Tел.: +30 25310 34071, Fax: +30 25310 34073
E-mail: [email protected], Уебсайт: http://www.anro.gr
Законен представител: г-н Димитриос ЛУРИКАС, управляващ директор
Лице за контакт по проекта: г-н Ефстатиос КЕФАЛИДИС, генерален директор
Тракийски университет Демокрит – Катедра по икономика – Специална

сметка за изследователски фондове [Партньор 2-БП2]
Адрес: Panepistioupoli Komotinis
Tел.: 2531039042
E-mail: [email protected]
Уебсайт: https://rescom.duth.gr/
Законен представител: Проф. Бруфас Джордж, заместник-ректор
Лице за контакт по проект FINANCIAL INSTRUMENTS: проф. Евангелос Дръмпетас

Сдружение „Клуб на младите предприемачи – Кърджали“ [Партньор 3-БП3]
Адрес: ул. „Цар Калоян“ 9, търговски център Саварона, гр. Кърджали 6600
Tел.: (+359) 361 64401,Fax: (+359) 361 64402
E-mail: [email protected], Website: https://sme-bg.com
Законен представител: Мариана Димова, Председател

Лице за контакт по проект FINANCIAL INSTRUMENTS: Мариана Димова
Сдружение „Стопанска камара Сандански“ [Партньор 4-БП4]
Адрес: Индустриална зона “Соколовец”, Сандански 2800
Tел.: ++359 888 678 181
E-mail: [email protected]
Законен представител: г-н Валентин Митов
Лице за контакт по проект FINANCIAL INSTRUMENTS: г-н Пламен Тодоров