в град Кърджали се проведе СЕМИНАР „ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“

Днес, 30 март 2023 година, в град Кърджали се проведе СЕМИНАР „ФИНАНСОВИТЕ ИНСТРУМЕНТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“, като част от дейностите по Проект №B6.3a.21/13.04.2021 „Насърчаване на съвременните финансови инструменти в трансграничния регион“ (Financial Instruments) е финансиран от Европейския фонд за регионално развитие и национално съфинансиран от държавите, участващи в Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A “Гърция – България 2014 – 2020”

Събитието бе организирано от Клуб на младия предприемач и участие в семинара  взеха над 30 представители на фирми, браншови организации, банки и други.

 Основните представени и разисквани теми бяха, както следва:

■ ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ B6.3A.21/13.04.2021 „НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪВРЕМЕННИТЕ ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В ТРАНСГРАНИЧНИЯ РЕГИОН“ (FINANCIAL INSTRUMENTS).

■ ОБЩА РАМКА НА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ПРЕЗ НОВИЯ ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027 Г., ВКЛЮЧИТЕЛНО ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

■ ТЕКУЩИ И ОЧАКВАНИ ПРОГРАМИ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА ПРЕЗ 2023 Г.

■ ПРОГРАМА BG-RRP-3.006 – ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВИ ВЕИ ЗА СОБСТВЕНО ПОТРЕБЛЕНИЕ В КОМБИНАЦИЯ С ЛОКАЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ЕНЕРГИЯ В ПРЕДПРИЯТИЯТА

■ ПРОГРАМА BG-RRP-4.021 – ПОДКРЕПА ЗА ЕНЕРГИЙНО ОБНОВЯВАНЕ НА СГРАДИ В СФЕРАТА НА ПРОИЗВОДСТВОТО, ТЪРГОВИЯТА И УСЛУГИТЕ

■ ПРЕДСТАВЯНЕ НА БАНКОВИ ПРОДУКТИ В ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА

В следващите месеци предстоят нови подобни форуми, като част от Проект №B6.3a.21/13.04.2021 „Насърчаване на съвременните финансови инструменти в трансграничния регион“ (Financial Instruments).

 

ПРЕЗЕНТАЦИИ ОТ СЕМИНАРА:

Презентация 1 Презентация 2 Презентация 3 Презентация 4 Презентация 5