Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 4ης Συνάντησης που διοργάνωσε η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι εργασίες της 4ης Συνάντησης (4th project Meeting)του Ευρωπαϊκού Συγχρηματοδοτούμενου έργου FINANCIAL INSTRUMENTS στο πλαίσιο του Προγράμματος “Διασυνοριακής Συνεργασίας Ελλάδα – Βουλγαρία 2014-2020”, που διοργάνωσε η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., στα γραφεία της στην Κομοτηνή, την Τρίτη, 18 Ιουλίου 2023.

Στη Συνάντηση αυτή του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS, στο οποίο Επικεφαλής Φορέαςείναι η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., συμμετείχαν:

  • εκπρόσωποι του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης – Τμήμα Οικονομικών Επιστημών – Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας [Εταίρος Νο2 του έργου]
  • εκπρόσωποι του φορέα με τίτλο INDUSTRIAL ASSOCIATIONSANDANSKI, με έδρα στο SANDANSKI της Βουλγαρίας [Εταίρος Νο 4 του έργου] και φυσικά
  • εκπρόσωποι της ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΡΟΔΟΠΗΣ – ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α.

 

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης συζητήθηκαν –μεταξύ άλλων- όλες οι τρέχουσες δράσεις του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS, το χρονοδιάγραμμα του έργου μέχρι τη λήξη του (12/10/2023), το σύνολο των υποχρεώσεων και δεσμεύσεων όλων των Εταίρων του έργου, τα ποσοστά υλοποίησης του έργου τόσο σε φυσικό όσο και οικονομικό αντικείμενο (πληρωμές, δαπάνες, πιστοποιήσεις, κλπ.) καθώς και προβλήματα/εμπόδια και τρόποι αντιμετώπισής τους.   

 

Στόχος του έργου FINANCIAL INSTRUMENTS είναι η ενημέρωση και διάδοση-προώθηση του θεσμού των χρηματοδοτικών εργαλείων, με σκοπό τη δυνατότητα χρηματοδότησης από τα σύγχρονα χρηματοδοτικά εργαλεία, προς όφελος των απλών πολιτών, των επιχειρήσεων, των φορέων και των Επιμελητηρίων της διασυνοριακής περιοχής Ελλάδας-Βουλγαρίας.